LITE KJENT: EN REKKE PRIVATEIDE TOGTILBUD I ROMANIA

imageDet ikke mange vet – heller ikke de innfødte – er at det private tognettet i Romania er i rask utvikling. Det kommer stadig flere tilbud med private togselskaper på strekninger det statlige CFR har lagt ned – eller har redusert antallet avganger på. Søker man online på infofer.ro eller cfr.ro kommer ikke disse tilbudene opp, og man kan tro at sidelinjer er nedlagte. Overraskelsen er derfor stor når man kommer til stasjoner som PLOIESTI, BRASOV og BUZAU og oppdager at det går andre tog til diverse utkanter eller byer i nærheten. Privattogene er bllige på lokalstrekningene og i samme prisklasse som CFR på linjer de konkurrerer med statsselskapet på. DE PRIVATE TOGSELSKAPENE HAR SIN EGEN WEBSIDE http://tren.transira.ro/ og tross et tamt design er siden overraskende godt oppdatert – der hver togstrekning er listet opp under selskapet som driver trafikken. GOD TUR!

Send direktemelding til Romaniareiser.com

PÅ PLAKATEN

This is our main page